Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№4(32) // 2011

 

Обкладинка

 

1. Стандарти діагностики та лікування

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Совместные рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейского общества по борьбе с атеросклерозом по лечению дислипидемий. Часть 1.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

2. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Течение склеродермической пневмопатии и факторы, его определяющие

О.В. Синяченко, И.В. Совпель, М.В. Ермолаева, А.В. Юрьева

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

3. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Комбинированная терапия в лечении дислипидемии при сахарном диабете 2 типа

Н.О. Перцева, Н.А. Мищенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

4. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Вплив диференційованого харчування, метаболічних препаратів та дозованих аеробних фізичних навантажень на функціональний стан печінки, ендотеліальну функцію, показники ліпідів крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою

В.В. Харченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

5. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Провоспалительные цитокины и растворимая форма CD14 при сердечной недостаточности у больных сахарным диабетом 2 типа и без него

С.А. Серик

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

6. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Особенности эхокардиографических показателей у пациентов с сердечной недостаточностью на фоне сахарного диабета 2 типа и без него в зависимости от типа полиморфизма гена β1-адренорецепторов

М.М. Удовиченко, Ю.С. Рудык, Н.В. Педан, Т.В. Лозик

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

7. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Клінічні прояви та показники якості життя у хворих на хронічний гастрит і функціональну диспепсію в динаміці лікування інфекції Helicobacter pylori

О.І. Сергієнко, О.В. Безсонова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

8. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Показники «метаболічної» інтоксикації у хворих на стеатоз печінки, поєднаний із хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості

О.М. Трофименко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

9. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Метаболический синдром — болезнь хронического низкоинтенсивного системного воспаления?

М.С. Расин, А.В. Лавренко, О.А. Борзых, С.М. Расин, И.П. Кайдашев

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

10. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Герпетические вирусные инфекции у больных ревматоидным артритом

С.А. Куpбанова, М.К. Мамедов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

11. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Вплив куріння і споживання алкоголю на вираженість метаболічних розладів у пацієнтів з гіпертонічною хворобою

В.А. Чернишов, О.Г. Гапонова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

12. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Реорганізація системи ПОЛ/АОЗ при хронічних хворобах нирок з коморбідним поєднанням атеросклерозу

А.О. Несен

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

13. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Анализ стоматологического статуса у больных с избыточной массой тела: междисциплинарный подход

Н.Ю. Емельянова, Д.В. Емельянов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

14. Клінічна практика

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Досвід використання фібратів у лікуванні дисліпідемій у жінок постменопаузального періоду з метаболічним синдромом

В.В. Поворознюк, Л.П. Мартинюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

15. Огляди

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Влияние полиморфизма β2-адренорецепторов на патологию сердечно-сосудистой системы

Ю.С. Рудык, С.Н. Пивовар

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

16. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Остеопороз как внелегочное проявление хронического обструктивного заболевания легких

Е.О. Крахмалова, В.М. Каменир, А.А. Васильев

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

17. Огляди

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Роль миелопероксидазы при остром инфаркте миокарда

Н.П. Копица, Е.И. Литвин

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

18. Огляди

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Роль ожирения и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в генезе инсулинорезистентности, метаболического синдрома и резистентной гипертензии

Е.В. Степанова, Н.А. Кравченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

19. Огляди

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Поражение пищеварительной системы у больных с ВИЧ-инфекцией

И.В. Евстигнеев, Л.А. Песоцкая

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

20. Огляди

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Хвороби системи кровообігу як основна причина інвалідизації

А.В. Іпатов, І.В. Дроздова, О.М. Лисунець, І.Я. Ханюкова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

Новини

АвторизаціяNotice: Undefined variable: err in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/blocks/news.php on line 51

Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»