Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№3(35) // 2012

 

Обкладинка

 

1. Стандарти діагностики та лікування

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Cовместные рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейского общества по борьбе с атеросклерозом по лечению дислипидемий. Часть 3

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

2. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Особенности кардиогемодинамики, изменений маркеров дисфункции почек и цитокиногенеза при хронической сердечной недостаточности и хронической сердечной недостаточности в сочетании с хронической болезнью почек

Беловол А. Н., Михайлова Ю. А., Петюнина О. В., Лапшина Л. А.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

3. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Серологічні ознаки передракових змін шлунка в пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів

Соловйова Г. А.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

4. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Первинна інвалідність при вроджених вадах серцево-судинної системи

Лисунець О. М., Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М., Коробкін Ю. І., Танцура О. В., Фурса О. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

5. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Клиническая диагностика хронического панкреатита в сочетании с ожирением

Бондаренко О. А.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

6. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Зміни структурно-функціонального стану лівого і правого шлуночків серця та їх взаємозалежність в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС із гіпертонічною хворобою

Хомазюк І. М., Настіна О. М., Хомазюк В. А.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

7. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Пілотний реєстр гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST "STIMUL": організація медичної допомоги в стаціонарі залежно від методу лікування

Валуєва С. В., Денисюк В. І.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

8. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Групи ризику розвитку діастолічної дисфункції у хворих на цукровий діабет 2 типу

Журавльова Л. В., Сокольнікова Н. В., Арсеньєв А. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

9. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Интерлейкин-10 и про-/противовоспалительный цитокиновый баланс при сердечной недостаточности у больных сахарным диабетом 2 типа

Серик С. А., Ченчик Т. А., Сердобинская-Канивец Э. Н., Бондарь Т. Н.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

10. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Особенности биоэнергетического метаболизма у пациентов с гипертонической болезнью

Бобронникова Л. Р., Журавлёва Л. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

11. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Антигипертензивная и гиполипидемическая эффективность амлодипина и аторвастатина и состояние эндотелиальной дисфункции у пациентов с ишемической болезнью сердца с сопутствующей гипертонической болезнью: курс на комбинированную терапию

Кравченко И. Г.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

12. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Динаміка показників вентиляційної функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальну астму із супутнім синдромом подразненого кишечнику

Коваленко С. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

13. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Внесок дисліпідемії, що існує на тлі інших чинників ризику серцево-судинних захворювань, у підвищення артеріального тиску при нейроциркуляторній дистонії

Чернишов В. А., Гапонова О. Г.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

14. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Особливості імунореабілітаційного впливу рекомбінантного пробіотика в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Лемко О. І., Вантюх Н. В., Сафронова Л. А., Лемко І. С.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

15. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Транспорт ліпідів лейкоцитами та ліпопероксидація при коморбідності хронічних хвороб нирок та атеросклерозу

Несен А. О.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

16. Огляди

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Ефективність агоністів PPARs глітазонів, фібратів, сартанів та селективних модуляторів у зниженні серцево-судинного ризику при ожирінні

Бабак О. Я., Фадєєнко Г. Д., Кравченко Н. О., Ярмиш Н. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

17. Огляди

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Фокус на артеріальну гіпертензію в жінок з позиції кардіоваскулярного ризику

Питецька Н. І., Ковальова О. М.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

18. Точка зору

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Відновне лікування та реабілітація хворих на псоріатичний артрит

Карнаух Ю. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

19. Клінічна практика

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Клиническая польза и потенциальный риск применения ингибиторов протонной помпы

Ткач С. М.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

20. Клінічна практика

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

"Гепатомакс" в лечении хронических воспалительных заболеваний гепатобилиарной системы

Линевский Ю. В., Линевская К. Ю., Воронин К. А., Шкарбун Л. И.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

21. Звіти проблемних комісій

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Звіт про роботу Проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за перше півріччя 2012 року

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

22. конференції

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Підсумки роботи ХХ щорічної конференції Асоціації серцево-судинних хірургів України

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

Новини

АвторизаціяNotice: Undefined variable: err in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/blocks/news.php on line 51

Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»