Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(37) // 2013

 

Обкладинка

 

1. Передова стаття

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Аналіз основних засобів наукової комунікації в забезпеченні інформацією спеціалістів терапевтичного профілю в Україні у 2008—2012 рр.

Горбань А. Є., Нетяженко В. З., Закрутько Л. І., Мовчун Н. О., Бородай С. М.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

2. Стандарти діагностики та лікування

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Cовместные рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейского общества по борьбе с атеросклерозом по лечению дислипидемий. Часть 4.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

3. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Електрична активність серця у хворих на інфаркт міокарда задньонижньої локалізації в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки

Бєлая І. Є.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

4. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Гіпотонічний синдром у хворих на цироз печінки: ступені тяжкості та їх прогностичне значення

Абрагамович О. О., Абрагамович М. О., Фармага М. Л.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

5. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Особливості холеретичної функції печінки у хворих на цукровий діабет, неалкогольну жирову хворобу печінки та з їх поєднанням

Власенко А. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

6. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Інвалідність унаслідок хвороб системи кровообігу (первинна, прихована, прогнозована)

Іпатов А. В., Дроздова І. В., Ханюкова І. Я., Мацуга О. М.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

7. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Ішемічна хвороба серця, асоційована з кислотозалежними захворюваннями шлунково-­кишкового тракту: взаємозв’язок гомоцистеїну та ліпідного спектра плазми крові

Орловський В. Ф., Жаркова А. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

8. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Асоціація дефіциту вітаміну D з показниками метаболізму кісткової тканини у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень

Поворознюк В. В., Масік Н. П.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

9. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Особливості ульцерогенезу в потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС із коморбідними пептичною виразкою гастродуоденальної зони та гіпертонічною хворобою

Яцкевич О. Я.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

10. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Стан ліпідного, вуглеводного та пуринового обмінів при хронічній хворобі нирок у недіабетиків

Семеген-­Бодак Х. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

11. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Можливості черезстравохідної ехокардіографії в ідентифікації пацієнтів з фібриляцією передсердь "дійсно низького" ризику тромбоемболічних ускладнень

Калашникова О. С.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

12. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Механизмы прогрессирования дислипидемии у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени

Бобронникова Л. Р., Журавлёва А. К.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

13. Огляди

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Хроническое легочное сердце в свете положений международных руководств Nice-­copd и Gold

Гаврисюк В. К., Ячник А. И., Меренкова Е. А.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

14. Огляди

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Роль апеліну в розвитку серцево­-судинної патології

Коваль С. М., Старченко Т. Г., Юшко К. О.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

15. Огляди

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Коморбидность хронического обструктивного заболевания легких и ишемической болезни сердца: особенности патогенеза и ведения больных (обзор литературы и собственные данные)

Христич Т. Н., Шестакова Е. Г., Телеки Я. М., Гонцарюк Д. А., Кушнир Л. Д., Крайс И. Н.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

16. Епідемічні проблеми охорони здоров’я

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Медико-­соціальні проблеми, досягнення та перспективи розвитку фтизіатрії на сучасному етапі

Бойчук Т. М., Тодоріко Л. Д., Бойко А. В., Сем’янів І. О.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

17. Новини фармакотерапії

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Роль фармакотерапії в лікуванні пацієнтів з хронічною венозною недостатністю нижніх кінцівок

О. О. Литвиненко, В. Ф. Коноваленко, С. Г. Бугайцов, Ю. В. Антоненко 

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

18. Новини фармакотерапії

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Случай коморбидности в клинической практике

Ткаченко О. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

19. Новини фармакотерапії

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Развитие профилактической медицины: отечественный и международный опыт (итоги Всероссийской научно­-практической конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России")

Г. Д. Фадеенко, А. А. Несен

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

Новини

АвторизаціяNotice: Undefined variable: err in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/blocks/news.php on line 51

Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»