Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№4(39) // 2013

 

Обкладинка

 

1. Передова стаття

 

Инсулинотерапия при сахарном диабете 2 типа: антиатерогенный или проатерогенный эффект?

В.А. Чернышов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. Оригінальні дослідження

 

Роль С-реактивного белка в стратификации кардиоваскулярного риска у больных с острым коронарным синдромом: оправдаются ли надежды клиницистов?

Н.П. Копица, Е.И. Литвин

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. Оригінальні дослідження

 

Зміни структурно-функціонального стану правих відділів серця й кардіогемодинаміки під впливом терапії інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту та блокаторами рецепторів ангіотензину-II у хворих на декомпенсоване хронічне легеневе серце

В.Н. Середюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. Оригінальні дослідження

 

Синдром эндогенной интоксикации при системной красной волчанке

О.В. Синяченко, К.С. Фомичева, П.О. Синяченко, Е.Г. Игнатенко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. Оригінальні дослідження

 

Особливості кардіальної та ренальної гемодинаміки у хворих на діабетичну нефропатію з артеріальною гіпертензією залежно від маси тіла в динаміці лікування

В.П. Денисенко, І.І. Топчій, П.С. Семенових, Г.Б. Павлова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. Оригінальні дослідження

 

Курение и течение климактерического периода у женщин

А.С. Исаева

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. Оригінальні дослідження

 

Чинники, що впливають на віддалений прогноз у хворих зі стабільною ішемічною хворобою серця

Л.М. Яковлева

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. Оригінальні дослідження

 

Особенности данных суточного мониторирования артериального давления у молодых пациентов с нейроциркуляторной дистонией

О.В. Чирва

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. Оригінальні дослідження

 

Інтерлейкін-33 та особливості ліпідного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням

О.В. Гончарь, О.М. Ковальова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. Оригінальні дослідження

 

Роль гіперцитокінемії та гіперлептинемії в розвитку артеріальної гіпертензії, асоційованої з ожирінням

О.В. Гопцій, І.І. Зелена, О.В. Степанова, Н.М. Железнякова, Н.В. Біла

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. Огляди

 

Оптимальний вибір статинотерапії з позицій безпечності

І.М. Скрипник, Т.В. Дубровінська

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. Огляди

 

Парадокс ожиріння у хворих на ішемічну хворобу серця з уперше виявленою гіперглікемією (огляд літератури та власне дослідження)

О.Я. Королюк, Ю.М. Панчишин

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. Огляди

 

Хронічне обструктивне захворювання легень: дві сторони однієї медалі

Г.Я. Ступницька, О.І. Федів, О.В. Притуляк, В.В. Юхимчук

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. Огляди

 

Сравнительный анализ препаратов, модифицирующих костную ткань, в лечении остеопороза

О.Е. Зайченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. Огляди

 

Нейропсихологічне тестування як спосіб об’єктивізації когнітивних розладів судинного генезу

О.О. Яковлева, О.В. Кириченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. Лікарські засоби в терапії

 

Порівняльна ефективність застосування антигістамінних засобів у пацієнтів з IgE-залежною кропив’янкою

І.Я. Господарський, І.П. Мельничук, Х.О. Господарська

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. Лікарські засоби в терапії

 

«Хондроітин комплекс» у лікуванні хворих з дегенеративно-дистрофічними ураженнями хребта

О.А. Бур’янов, Т.М. Омельченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. З’їзди, конгреси, конференції

 

За матеріалами науково-практичної конференції «Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання»

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. Ювілеї

 

До ювілею Андрія Михайловича Сердюка

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»