Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(41) // 2014

 

Обкладинка

 

1. Стандарти діагностики та лікування

 

Сучасні міжнародні рекомендації щодо діагностики хронічного обструктивного захворювання легень згідно із Глобальною ініціативою з діагностики та лікування ХОЗЛ (GOLD) 2011 з доповненнями GOLD 2012

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. Оригінальні дослідження

 

Коморбідна патологія, що впливає на серцево-судинний ризик у постінфарктних хворих

Г.Д. Фадєєнко, В.А. Чернишов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. Оригінальні дослідження

 

Гендерные особенности геморрагического васкулита

О.В. Синяченко, А.М. Герасименко, Т.Б. Бевзенко, П.О. Синяченко, М.А. Наумович

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. Оригінальні дослідження

 

Хронічні неінфекційні захворювання: акцент на коморбідність і підвищений кардіоваскулярний ризик

А.О. Несен

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. Оригінальні дослідження

 

Комплаєнтність до тривалої статинотерапії та наслідки її припинення у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом

І.М. Скрипник, Т.В. Дубровінська

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. Оригінальні дослідження

 

Імунний дисбаланс як підґрунтя прогресування стеатогепатиту у хворих на артеріальну гіпертензію та ожиріння

Л.М. Пасієшвілі, Т.Ф. Хорошавіна

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. Оригінальні дослідження

 

Роль мельдония в комплексном лечении больных с диабетической нефропатией и артериальной гипертензией

И.И. Топчий, В.П. Денисенко, М.Г. Смолкин

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. Оригінальні дослідження

 

Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих з абдомінальним ожирінням та гіперурикемією

С.М. Коваль, І.О. Снігурська, О.В. Мисниченко, М.Ю. Пенькова, В.В. Божко, Д.К. Милославський

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. Оригінальні дослідження

 

Влияние комбинированной антигипертензивной терапии на состояние почечной гемодинамики у больных гипертонической болезнью

С.И. Чистякова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. Оригінальні дослідження

 

Генез инсулинорезистентности при сахарном диабете 2 типа: наследственно обусловленный или кортизолзависимый?

П.П. Черныш, У.К. Каюмов, Ф.А. Хайдарова, Н.Н. Максутова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. Оригінальні дослідження

 

Вплив плазмід-індукованих механізмів резистентності на клінічну й бактеріологічну ефективність антибіотикотерапії у хворих на хронічний пієлонефрит

О.І. Чуб

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. Оригінальні дослідження

 

Частота аллельного полиморфизма T-786C промотора гена эндотелиальной NO-синтазы у больных с бронхиальной астмой и ожирением

Т.М. Пасиешвили

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. Оригінальні дослідження

 

Імунологічні аспекти коморбідного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту

Н.М. Железнякова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. Оригінальні дослідження

 

Динаміка захворюваності на ендокринопатії серед дорослого населення Тернопільської області

М.І. Марущак, Х.І. Козак, О.В. Денефіль

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. Оригінальні дослідження

 

Ефективність використання телмісартану у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім метаболічним синдромом

Г.Я. Ступницька

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. Епідемічні проблеми охорони здоров'я

 

Саркоидоз органов дыхания: эпидемиология, структура больных, результаты лечения

В.К. Гаврисюк, Е.А. Меренкова, Г.Л. Гуменюк, О.В. Шадрина, Е.А. Беренда, А.И. Ячник, Я.А. Дзюблик, Н.Д. Морская, Л.Ф. Ломтева

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. Профілактика хронічних неінфекційних захворювань

 

Динамика показателей липидного обмена у женщин в период естественной перименопаузы

Г.Д. Фадеенко, А.С. Исаева, И.Э. Довганюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. Огляди

 

Частицы липопротеидов высокой плотности: всегда ли они антиатерогенны?

В.А. Чернышов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. З'їзди, конгреси, конференції

 

Україна відзначила Всесвітній день нирки

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»