Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(41) // 2014

 

Обкладинка

 

1. Стандарти діагностики та лікування

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Сучасні міжнародні рекомендації щодо діагностики хронічного обструктивного захворювання легень згідно із Глобальною ініціативою з діагностики та лікування ХОЗЛ (GOLD) 2011 з доповненнями GOLD 2012

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

2. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Коморбідна патологія, що впливає на серцево-судинний ризик у постінфарктних хворих

Г.Д. Фадєєнко, В.А. Чернишов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

3. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Гендерные особенности геморрагического васкулита

О.В. Синяченко, А.М. Герасименко, Т.Б. Бевзенко, П.О. Синяченко, М.А. Наумович

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

4. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Хронічні неінфекційні захворювання: акцент на коморбідність і підвищений кардіоваскулярний ризик

А.О. Несен

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

5. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Комплаєнтність до тривалої статинотерапії та наслідки її припинення у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом

І.М. Скрипник, Т.В. Дубровінська

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

6. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Імунний дисбаланс як підґрунтя прогресування стеатогепатиту у хворих на артеріальну гіпертензію та ожиріння

Л.М. Пасієшвілі, Т.Ф. Хорошавіна

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

7. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Роль мельдония в комплексном лечении больных с диабетической нефропатией и артериальной гипертензией

И.И. Топчий, В.П. Денисенко, М.Г. Смолкин

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

8. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих з абдомінальним ожирінням та гіперурикемією

С.М. Коваль, І.О. Снігурська, О.В. Мисниченко, М.Ю. Пенькова, В.В. Божко, Д.К. Милославський

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

9. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Влияние комбинированной антигипертензивной терапии на состояние почечной гемодинамики у больных гипертонической болезнью

С.И. Чистякова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

10. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Генез инсулинорезистентности при сахарном диабете 2 типа: наследственно обусловленный или кортизолзависимый?

П.П. Черныш, У.К. Каюмов, Ф.А. Хайдарова, Н.Н. Максутова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

11. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Вплив плазмід-індукованих механізмів резистентності на клінічну й бактеріологічну ефективність антибіотикотерапії у хворих на хронічний пієлонефрит

О.І. Чуб

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

12. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Частота аллельного полиморфизма T-786C промотора гена эндотелиальной NO-синтазы у больных с бронхиальной астмой и ожирением

Т.М. Пасиешвили

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

13. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Імунологічні аспекти коморбідного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту

Н.М. Железнякова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

14. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Динаміка захворюваності на ендокринопатії серед дорослого населення Тернопільської області

М.І. Марущак, Х.І. Козак, О.В. Денефіль

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

15. Оригінальні дослідження

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Ефективність використання телмісартану у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім метаболічним синдромом

Г.Я. Ступницька

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

16. Епідемічні проблеми охорони здоров'я

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Саркоидоз органов дыхания: эпидемиология, структура больных, результаты лечения

В.К. Гаврисюк, Е.А. Меренкова, Г.Л. Гуменюк, О.В. Шадрина, Е.А. Беренда, А.И. Ячник, Я.А. Дзюблик, Н.Д. Морская, Л.Ф. Ломтева

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

17. Профілактика хронічних неінфекційних захворювань

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Динамика показателей липидного обмена у женщин в период естественной перименопаузы

Г.Д. Фадеенко, А.С. Исаева, И.Э. Довганюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

18. Огляди

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Частицы липопротеидов высокой плотности: всегда ли они антиатерогенны?

В.А. Чернышов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

19. З'їзди, конгреси, конференції

 


Notice: Undefined index: pict in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 74

Україна відзначила Всесвітній день нирки

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Notice: Undefined variable: lang_long in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/svizhij_nomer.php on line 186

Новини

АвторизаціяNotice: Undefined variable: err in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/blocks/news.php on line 51

Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»