Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№3(42) // 2014

 

Обкладинка

 

1. Передова стаття

 

Патогенетические аспекты развития хронической сердечной недостаточности в зависимости от пола и возраста. Что мы знаем об этом сегодня?

А.Н. Беловол, Л.Р. Бобронникова, И.А. Ильченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. Стандарти діагностики та лікування

 

Сучасні міжнародні рекомендації щодо лікування хронічного обструктивного захворювання легень згідно із Глобальною ініціативою з діагностики та лікування ХОЗЛ (GOLD) 2011 з доповненнями GOLD 2012

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. Оригінальні дослідження

 

Роль ожиріння та цукрового діабету 2 типу у виникненні атеротромботичного ризику при ішемічній хворобі серця

Г.Д. Фадєєнко, О.Є. Запровальна

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. Оригінальні дослідження

 

Клінічні вияви вегетативної дисфункції в пацієнтів із пролапсом мітрального клапана

М.А. Кузнецова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. Оригінальні дослідження

 

Вплив чинників серцево-судинного ризику на рівні васкулоендотеліального фактора роста у хворих на артеріальну гіпертензію з абдомінальним ожирінням та гіперурикемією

С.М. Коваль, І.О. Снігурська, М.Ю. Пенькова, О.В. Мисниченко, В.В. Божко, Д.К. Милославський

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. Оригінальні дослідження

 

Стан обміну сполучної тканини при хронічних обструктивних захворюваннях легень професійного генезу

З.Ф. Мумджі

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. Оригінальні дослідження

 

Показники якості життя пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою: зв’язок із масою та функціональним станом м’язів

Ю.Л. Шкарівський, М.А. Станіславчук

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. Оригінальні дослідження

 

Зміни фосфорно-кальцієвого гомеостазу у хворих на артеріальну гіпертензію

Н.В. Губіна

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. Оригінальні дослідження

 

Мінеральна щільність кісткової тканини й компонентний склад тіла у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Н.П. Масік

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. Оригінальні дослідження

 

Клінічна ефективність небівололу у хворих на стабільну стенокардію з коморбідним цукровим діабетом 2 типу

О.І. Афанасюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. Оригінальні дослідження

 

Кількісний просторовий аналіз електрорушійної сили серця і прогноз за гострого інфаркту міокарда у хворих зі стеатозом печінки

І.Є. Бєлая, В.І. Коломієць, E.К. Мусаєва

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. Огляди

 

Діагностичне і прогностичне значення біомаркера цистатину С при захворюваннях нирок і серцево-судинної системи

П.Г. Кравчун, Ю.А. Міхайлова, О.В. Петюніна, Л.А. Лапшина

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. Огляди

 

Хиломикроны и атеросклероз: механизмы взаимосвязи

В.А. Чернышов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. Нивини фармакотерапії

 

Синдром диабетической стопы

В.М. Мавродий, Н.К. Дзюбан

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. Новини фармакотерапії

 

Сравнительная оценка влияния терапии препаратом «Мелаксен» на клинические проявления заболевания и качество жизни пациентов с изолированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и в случае ее сочетания с хроническим обструктивным заболеванием лег

Г.Д. Фадеенко, Е.О. Крахмалова, Е.В. Измайлова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. Новини фармакотерапії

 

Цефтизоксим — новий шлях подолання антибіотико¬резистентності при інфекційних захворюваннях органів дихання

В.М. Багрій, О.І. Федів, О.Ю. Оліник, Я.М. Телекі, Д.О. Гонцарюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. Новини фармакотерапії

 

Протизапальний ефект хондропротекторів у хворих на остеоартроз

Г.П. Потебня

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. Точка зору

 

Зміни фармакокінетичних параметрів деяких лікарських засобів на тлі розвитку застійних явищ у печінці при хронічній серцевій недостатності

О.В. Герасименко, Ю.С. Рудик, Т.С. Сахарова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. Звіти проблемних комісій

 

Звіт про роботу Експертної проблемної комісії «Терапія» МОЗ та НАМН України за перше півріччя 2014 року

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. Постаті

 

Вопросы клинической картины, диагностики, лечения и профилактики артериальной гипертонии в трудах академика Л.Т. Малой и ее школы (к 95-летию со дня рождения)

Д.К. Милославский

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. Ювілеї

 

Павлу Григорьевичу Кравчуну — 70 лет

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»