Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№1(44) // 2015

 

Обкладинка

 

1.

 

Згадуючи Вчителя…

Г.Д. Фадєєнко, Д.К. Милославський, Л.М. Грідасова, О.Г. Бенько, О.М. Кулешова, У.М. Кужель

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. Оригінальні дослідження

 

Влияние метаболического дисбаланса на нарушения сердечного ритма у пациентов с кардиологическими заболеваниями и сахарным диабетом 2 типа

А.Н. Беловол, И.А. Ильченко, Л.Р. Бобронникова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. Оригінальні дослідження

 

Прогноз пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка залежно від даних неінвазивних методів обстеження

Л.Г. Воронков, М.Р. Ільницька, П.М. Бабич

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. Оригінальні дослідження

 

Возможности использования прокальцитонина в диагностике и лечении инфекций нижних дыхательных путей у беременных

Т.А. Перцева, Т.В. Киреева, Н.К. Кравченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. Оригінальні дослідження

 

Оцінка ознак та варіантів постінфарктного ремоделювання у хворих на постінфарктний кардіосклероз

О.М. Біловол, П.П. Кравчун

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. Оригінальні дослідження

 

Зміни показників ендотеліальної дисфункції в динаміці лікування артеріальної гіпертензії з використанням блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ у хворих з недостатньою компенсацією цукрового діабету

Н.О. Перцева

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. Оригінальні дослідження

 

Показники апеліну в крові хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу та без нього

С.М. Коваль, К.О. Юшко, Т.Г. Старченко, І.В. Шуть

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. Оригінальні дослідження

 

Сравнительный анализ результатов лечения больных саркоидозом органов дыхания ІІ и ІІІ стадии

Г.Л. Гуменюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. Огляди

 

Гіпертонічна хвороба в поєднанні із цукровим діабетом 2 типу: суперечливість поглядів на тактику ведення

В.І. Вдовиченко, В.В. Кульчицький

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. Огляди

 

Сахарный диабет и фибрилляция предсердий: современный взгляд на проблему

В.Д. Немцова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. Огляди

 

Патогенетические партнеры коморбидности хронической обструктивной болезни легких и кардиальной патологии

О.А. Яковлева, Т.Н. Маслоед, Н.В. Щербенюк, А.А. Клекот

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. Огляди

 

Дефіцит манозозв’язувального білка

Д.В. Мальцев

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. Лікарські засоби в терапії

 

Антихеликобактерная терапия: акцент на пробиотики

О.Я. Бабак, А.Д. Башкирова

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. Лікарські засоби в терапії

 

Вирусассоциированные пневмонии

В.М. Мавродий, В.Ю. Артеменко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. Клінічний випадок

 

Клінічний випадок рецидивного поліхондриту

Н.Б. Урсол, М.І. Тарасюк, В.О. Закревська, А.М. Шалавінська

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. Стандарти діагностики та лікування

 

Рекомендации по диабету, предиабету и сердечно-сосудистым заболеваниям (EASD/ESC), 2013

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. Звіти проблемних комісій

 

Звіт про роботу Експертної проблемної комісії «Терапія» МОЗ та НАМН України за друге півріччя 2014 року

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. Ювілеї

 

До 75-річчя Валентина Петровича Черних

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»