Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(45) // 2015

 

Обкладинка

 

1. Передова стаття

 

Коморбідність та інтегративна роль терапії внутрішніх хвороб

Г.Д. Фадєєнко, А.О. Несен

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. Оригінальні дослідження

 

Жесткость сосудистой стенки и атеросклеротические изменения сонных артерий у мужчин, страдающих артериальной гипертензией

Г.В. Дзяк, Э.Л. Колесник

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. Оригінальні дослідження

 

Оцінка параметрів плазмового гемостазу у жінок з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST

Н.В. Нетяженко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. Оригінальні дослідження

 

Адсорбционные свойства крови при атеросклерозе артериальных сосудов

О.В. Синяченко, Г.А. Игнатенко, Ю.В. Родин, Ю.О. Синяченко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. Оригінальні дослідження

 

Частота полиморфизма 308G/А гена TNF-α у пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого желудочка

А.В. Болотских

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. Оригінальні дослідження

 

Связь полиморфизма С159Т гена рецептора СD14 с антиэндотоксиновым иммунитетом у больных с атопической и неатопической бронхиальной астмой

Ю.А. Бисюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. Оригінальні дослідження

 

Ефективність використання телмісартану та комбінації амлодипіну з аторвастатином у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з ожирінням

Г.Я. Ступницька

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. Оригінальні дослідження

 

Про роль усвідомлених поведінкових дій людини при виникненні кардіологічного болю як базису своєчасної та якісної медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда

Н.Ф. Тімченко, В.В. Рудень

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. Оригінальні дослідження

 

Шлункове шунтування як ключова ланка в комплексному лікуванні коморбідних станів у хворих на морбідне ожиріння

О.Ю. Іоффе, Ю.П. Цюра, М.С. Кривопустов, О.П. Стеценко, Т.В. Тарасюк, О.Я. Парагуз

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. Оригінальні дослідження

 

Параметры электрокардиостимуляции у пациентов с кардиоресинхронизирующей терапией в разных классах продолжительности QRS-комплекса в полугодовом периоде наблюдения

И.В. Шанина

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. Огляди

 

Сахарный диабет и риск онкопатологии

В.А. Чернышов

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. Лікарські засоби в терапії

 

Актуальные рекомендации диагностики и лечения хронической обструктивной болезни легких

М.Н. Селюк, Н.Н. Козачок, О.В. Селюк

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. Лікарські засоби в терапії

 

«Хондроітин Комплекс»: сучасні аспекти ефективного лікування остеоартрозу

О.А. Бур’янов, Т.М. Омельченко, В.С. Чорний

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. Стандарти діагностики та лікування

 

Смена парадигмы в терапии сердечной недостаточности: результаты исследования PARADIGM-HF

Ю.С. Рудык, Е.А. Меденцева, Л.И. Овчаренко

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. Стандарти діагностики та лікування

 

Ранняя диагностика и лечение хронической болезни почек 1—3 стадии: практические рекомендации Американской коллегии терапевтов Подготовила П.С. Семеновых

A. Qaseem, R.H. Hopkins, D.E. Sweet, M. Starkey, P. Shekelle

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. Стандарти діагностики та лікування

 

Рекомендации по диабету, предиабету и сердечно-сосудистым заболеваниям (EASD/ESC), 2013

Э.Н. Сердобинская-Канивец

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. Постаті

 

Професор Карл Трітшель: уроки небайдужості

В.П. Шипулін

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»