| English
usaid banner

Editorial Board

 

Ukrainian therapeutical journal

Scientific and practical specialized issue

 

 

,  , ²-.

Editor,

Director of State Institution "L. T. Mala National Institute of Therapy of National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Member of the Presidium of the Ukrainian Therapist Community, Doctor of medical sciences, professor

Galyna Fadieienko

 

Editorial board

Amosova K. M. (Kyiv)
Babak O. Ya. (Kharkiv) (scientific editor)
Bilovol O. M. (Kharkiv)
Voyevoda M. I. (Novosibirsk, Russian Federation)
Volkov V. I. (Kharkiv)
Harhin V. V. (Kharkiv)
Denysenko V. P. (Kharkiv)
Dziak H. V. (Dnipro)
Dykun I. (Essen, Germany)
Zhuravlova L. V. (Kharkiv)
Zavyalova L. G. (Novosibirsk, Russian Federation)
Isaieva H. S. (Kharkiv)
Kovalenko V. M. (Kyiv)
Koval S. M. (Kharkiv)
Kolesnikova O. V. (Kharkiv) (deputy editor)
Kopytsia M. P. (Kharkiv)
Korkushko O. V. (Kyiv)
Krakhmalova O. O. (Kharkiv)
Nesen A. O. (Kharkiv)
Netiazhenko V. Z. (Kyiv)
Rudyk Yu. S. (Kharkiv)
Serik S. A. (Kharkiv)
Simonova G. I. (Novosibirsk, Russian Federation)
Syniachenko O. V. (Lyman)
Topchii I. I. (Kharkiv)
Feshchenko Yu. I. (Kyiv)
Chernykh V. P. (Kharkiv)
Chernyshov V. A. (Kharkiv)
Shvets O.V. (Kyiv)
Januszewicz A. (Warsaw, Poland)
Rozenman Y. (Tel-Aviv, Israel)

Log InNotice: Undefined variable: err in /home/vitapol/utj.vitapol.com.ua/blocks/news.php on line 51

Publisher


Services


Partners


Advertisers


Subscribe
© VIT-A-POL